SOBOTNÍ GLOSY 18.06.2022

Miroslava Macka
Rusko vstupuje do doby tektonických změn jako silná a suverénní země a rozhodně využije příležitosti, které se před ním otevírají, pronesl Vladimir Putin v pátek na plenárním zasedání Mezinárodního ekonomického fóra (SPIES) v Petrohradu. TASS shrnul Putinovy klíčové věty.

O globální krizi
Základní principy globální ekonomiky byly narušeny akcemi západních zemí: nejdůležitější obchodní zásady, jako jsou obchodní pověst, nezcizitelnost vlastnictví, důvěra v globální měny, byly vážně narušeny. Bohužel narušeny našimi západními partnery. Tato situace začala před delší dobou a není výsledkem ruské speciální vojenské operace na Donbasu.
Svět vstupuje do období radikálních změn a to se netýká jen ekonomiky: Mezinárodní instituce kolabují a bezpečnostní záruky jsou devalvovány. Západ zřetelně odmítá plnit dřívější dohody. Ukazuje se, že je prostě nemožné dosáhnout s ním nějakých nových dohod.

Konec unipolárního světa
Světoý pořádek založený na dogmatech unipolarity je nestabilní. Tento špatný koncept tvrdí, že existuje jen jediná skutečná supermocnost s omezeným počtem blízkých důvěrníků, která v okamžicích potřeby určuje pravidla obchodních a mezinárodních vztahů ve svém vlastním zájmu. Svět založený na tomto dogmatu je zcela nestabilní. Západní elity lpějí na tomto duchu minulosti a domnívají se, že dominance Západu je neotřesitelná a trvalá. Nic však netrvá věčně.

O budoucnosti světového řádu
Nový světový řád teprve vzniká, ale je jasné, že jeho pravidla budou určovat ti, kteří nebudou následovat cesty vytyčené jinými. V tomto nově vznikajícím světovém řádu bude místo jen pro silné a suverénní státy, ostatní se stanou nebo zůstanou bezprávnými koloniemi. Rusko vstupuje do nové éry jako silná a suverénní země. Určitě využijeme těchto nových ohromných příležitostí, které se před námi otevírají, a staneme se ještě silnějšími.

O nové globální ekonomice
Globální rezervy se přesunou z dolarů a eur ke skutečným zdrojům jako jsou potraviny a další komodity. Proč měnit zboží za dolary a eura, které ztrácejí na hodnotě? Plyne z toho, že ekonomika založená na zdánlivých hodnotách bude nahrazena ekonomikou založenou na skutečných hodnotách a aktivách.

O zásadách ruské ekonomiky
Otevřenost a spolehlivost svobodného podnikání bude klíčovým principem ruské ekonomiky, v kombinaci s odpovědnou a vyváženou makroekonomickou politikou. Moskva nikdy nesejde na cestu uzavřenosti a soběstačnosti. Každá soukromá iniciativa, která bude pro Rusko prospěšná, se dočká maximální podpory a otevřeného prostoru. Sociální spravedlnost je pak čtvrtou zásadou, rozvoj infrastruktury pátou a skutečná technologická suverenita šestou. Potřebujeme vybudovat veškeré oblasti našeho života na zcela jiné technologické základně.

Dekriminalizace ekonomických přestupků
Je zapotřebí opatrně, ale důsledně přistoupit k dekriminalizaci ekonomických přestupků, včetně těch, které se týkají aktivit bez licencí a akreditací.

O průmyslových půjčkách a hypotékách
Hypotéky budou dále sníženy z 9% na 7% a toto snížení bude platit do konce roku. Zcela novým nástrojem pak bude průmyslová půjčka s úrokem ve výši 5% ročně, která bude během letoška zavedena pro společnosti, které začnou připravovat nové podniky.

O sankcích a jejich důsledcích
Západ uvalil na Moskvu nesmyslné a bezhlavé sankce, ale tato „blesková válka“ neměla od počátku naději na úspěch. Krok za krokem normalizujeme ekonomickou situaci. Jarní předpovědi o ruských ekonomických výsledcích se nenaplnily. Ruští činitelé potlačili rostoucí inflaci ze 17,8% na 16,7% a inflace dále klesá. Přebytek státního rozpočtu je letos v květnu oproti květnu loňského roku čtyřnásobný. Sankce však zároveň zvětšily problémy zemí, které je na Rusko uvalily, jen přímé ztráty zemí Rvropské unie přesáhnou v tomto roce 400 miliard dolarů. To je cena za rozhodnutí odtržené od reality a odporující zdravému rozumu.

O budoucnosti Evropské Unie
Evropská unie zcela ztratila svoji politickou suverenitu a její byrokratické elity tancují na hudbu někoho jiného, přijímají vše, co jim jejich nadřízení řeknou, poškozují tím své občany, svoji ekonomiku a svůj obchod. Tyto akce evropských politiků jen prohloubí nerovnost v jejich zemích a jejich odtržení od reality povede v blízké budoucnosti k nárůstu populismu, radikalismu a výměně elit.

O ukrajinské operaci
Veškeré cíle naší speciální vojenské operace budou dosaženy, což garantuje odvaha a hrdinství našich jednotek a soudržnost ruské společnosti, která dodává sílu a důvěru ruské armádě a námořnictvu. Problém s ukrajinským obilím neexistuje. Vždyť my žádné překážky nečiníme. Nebyli jsme to my, kteří položili miny v ukrajinských přístavech v Černém moři. Ať odstraní tyto miny a pak obilí vyvezou, všem civilním lodím zaručíme bezpečnou plavbu.

O investicích v Rusku
Velký byznys by měl investovat ve vlastní zemi, tak jak to dříve dělaly společnosti v Rusku. Setrvalý úspěch, hrdost a sebeúcta přicházejí jen tehdy, když spojíte svoji vlastní budoucnost s budoucností svých dětí a své vlasti.

O možnosti návratu do minulosti
Je chybou se domnívat, že je možné čekat, až bouřlivé doby přejdou, vše se vrátí k tomu, jak to bývalo a vše bude zase stejné. Nebude.

(Přeložil Miroslav Macek)