Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Christinou Georginou Rossettiovou

RossettiováChristina Georgina Rossettiová (1830 – 1894), anglická básnířka italského původu, sestra básníka a malíře Danteho Gabriela Rossettiho, hluboce oddaná anglikánské církvi, jejíž básně v sobě spojují náboženskou víru, melancholii a procítěnost. Dnes jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit její báseň „Remember“…

Vzpomeň si na mne, až odejdu zcela
do dáli, do ztichlé mlčící země,
v době, kdy ruku mou nesevřeš pevně,
kdy už se nevrátím, ač bych tak chtěla.
Vzpomeň si na mne, kdy dát bych ti měla
odpověď na vše, co zažehls ve mně,
vzpomeň si pouze, vždyť pocítíš zjevně,
radit se, modlit, že pozdě je zcela.
Pokud bys zapomněl na mne snad chvíli,
až si zas vzpomeneš, netruchli žalem
temno a zánik, že přikryly málem
hrst mojích myšlenek, jež jsem kdys měla,
vesele vydej se ke svému cíli,
vzpomínej bez smutku, jen to bych chtěla.