Nedělní chvilka poezie,

tentokrát opět s Hillairem Bellokem

Hillaire BellocHilaire Belloc (1870 - 1953), celým jménem Joseph Pierre René Hilaire Belloc, francouzsko - anglický básník a prozaik. Narodil se ve Francii, ale po smrti francouzského otce se s ním matka Angličanka vrátila do vlasti, po celý život si však ponechal obojí občanství. Po studiu v Oxfordu se tento muž mohutného vzrůstu a vitality stal slavným jako básník, romanopisec, řečník, satirik, učenec, námořník, voják a politický aktivista. Z jeho ohromného díla vyčnívají i v dnešní době jeho satirické a religiosní verše, byl však stejně skvělým básníkem lyrickým.


Říjen


Jen pohleď, kterak kopců strmé svahy,
ač nevlídno, jak západ slunce září,
rok klopýtá tím chladem, schýlen stářím,
tma ráno bývá, večer vchází záhy.
Též réva svoji rudou krásu ztrácí,
tu ve Forezze bílé mraky plují
sem tam, než k mlžným horám doputují
a pusté svahy vzlyky větru vrací.

Však, milý říjne, toužím převelice
z té únavy se v hospodě zas vzchopit
a prohřát řádně své gaskoňské líce,
chci proto číši gaskoňským hned zkropit.
Tak přestaň, větře, namáhat své plíce,
pojď zazpívat si, vína trochu popít.