Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Benem Jonsonem

Ben JonsonBen Jonson (1572 - 1637), anglický renesanční dramatik, básník a literární kritik. Jeho divadelní hry i básně ovlivnily celá následná století anglické literární tvorby. O jeho vskutku renesančním životě se lze dočíst v nepřeberném množství vzpomínek pamětníků i v pozdějších dílech. Z jeho přebohaté tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Still to be neat…“


Stále být pěkná…

Stále být pěkná, stále mít šat,
který dá jiným zajisté mat,
stále se líčit, voňavá být,
Paní má, takto nedá se žít:
napadá rázem, že chcete skrýt,
všechno, co nemá půvab a třpyt.

Ukažte svoji přírodní tvář,
zajisté krásnou jak Luny zář,
nechte šat šatem, rozpusťte vlas,
nechte mne laskat tu krásu krás,
umělá krása, vždy je to tak,
nezíská srdce, získá jen zrak.