Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s anonymním anglickým básníkem

jáNa včerejší přednášce a besedě o poezii měla největší úspěch anonymní anglická báseň (v mém překladu)

Ubohá babička

Ubohá babička muchničku shltla,
nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička pavouka shltla,
málem si u toho koleno zvrtla,
chytit měl muchničku, kterou též shltla.
Nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička drozda pak shltla.
Takový nesmysl, drozda že shltla,
pavouka sežrat měl, kterého shltla,
chytit měl muchničku, co předtím shltla.
Nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička kočku pak shltla,
jenom si pomysli, kočku že shltla,
aby se rozhlédla, drozda hned shltla,
chytit měl pavouka, kterého shltla,
ten zase muchničku, co předtím shltla.
Nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička psa potom shltla,
zdá se, že celá věc trochu se zvrtla,
polapit kočku měl, kterou též shltla,
aby se rozhlédla, drozda hned shltla,
chytit měl pavouka, kterého shltla
ten zase muchničku, kterou též shltla.
Nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička krávu pak shltla,
nechápu jakpak tu krávu hned shltla,
nakopnout psa měla, kterého shltla,
polapit kočku měl, kterou též shltla,
ta drozda polapit, kterého shltla,
ten zase pavouka, co předtím shltla,
ten zase muchničku, kterou též shltla.
Nechápu, pročpak tu muchničku shltla,
z toho přec babička mohla být mrtvá.
Ubohá babička koně pak shltla.
Teď už je mrtvá.