STŘEDEČNÍ GLOSY 7.06.2023

Miroslava Macka
Analytik Petr Markvart:
Nepatříme na Západ, patříme Západu.
„Ve jménu toho, že takzvaně ‚patříme na Západ‘ jsme se vzdali vlastní energetické, surovinové i obchodní politiky a stala se z nás pouhá odmocnina vlastní ekonomiky. V době, kdy vzniká nový ekonomický řád a multipolární svět, se stále křečovitěji držíme trosek potápějící se lodi západního vlivu, vybudovaného na anglosaské brutalitě, rabování kolonií (včetně té české), soustavném porušování a ohýbání smluv a slibů a dominanci dolarového podfuku. Kdo by se chtěl byť jen podívat jiným směrem, je ihned ostrakizován, okřikován a tupen mediální žumpou a politickými prostitutkami.“

Stephen Bryen (Asia Times):
Každý, kdo umí číst, si jistě uvědomuje, že pro Ukrajinu by bylo nejlepší příměří, ale mnohem pravděpodobnější je to, že Kyjev zkolabuje. Existuje mnoho alternativních scénářů, ale dávají málo smyslu kyjevskému existenčnímu roztáčení rulety.
Za předpokladu, že Rusové přes své obtíže budou pokračovat ve válce, Ukrajina zaplatí vysokou lidskou i materiální cenu.
Během svých posledních operací podél celé východní fronty a v Záporoží, získali Ukrajinci málo za vysokou cenu a nezískali nic strategického.
Jediné dva úspěchy byly protiofenzíva na okrajích Bachmutu směrem na Soledar a útok ve směru na Záporoží.
V Záporoží Ukrajinci použili dvě rezervní brigády, 23. mechanizovanou a 31. mechanizovanou, které byly sestaveny teprve v únoru a byly podpořeny zbraněmi osvědčenými v boji, včetně tanků Bradley a Leopard.
Rusové vytvořili v Záporoží propracovanou obranu podél celé linie vedoucí do oblasti Chersonu. Což by mohlo znamenat, že Rusové zde nemíní jít do protiofenzívy, ale zadržovat zde Ukrajince a způsobovat jim velké lidské i materiální ztráty.
Pokud se pak Rusové rozhodnou pro vlastní protiofenzívu, může nastat kdekoli, pravděpodobně z Doněcka a Luhanska směrem k Dněpru. Pokud by se vydala ruská armáda tímto směrem, přetnula by ukrajinské komunikace a trasy dodávek ukrajinským silám na východě a jihu a ohrozila by samotný Kyjev.