Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Vitou Sackville - Westovou

vitaVita (Victoria Mary) Sackville - Westová (1892 - 1962) je mnohem známější coby přítelkyně Virginie Woolfové a předloha jejího románu Orlando či svým poněkud skandálním životem, než jako vytříbená anglická básnířka a spisovatelka. Pocházela z vysoké aristokratické rodiny (zámek Knole v Kentu, kde se narodila, darovala jejímu předkovi královna Alžběta I.) a místa jejího mládí silně ovlivnila její poezii. Dovolil jsem si pro Vás na ukázku přeložit její báseň „Moonlight“…

Měsíční svit

V té chvíli starý, sešlý hrad
je krásný jako nikdy snad
i zarostlý a zpustlý val
se opět pevnou hradbou stal
a křivá chýše, jaký div,
se pyšně staví na odiv.
Když barvy rozhodly se spát,
duch tvarů hned si počal hrát
a krásné stavby v tento čas,
jež rozsety jsou kolem nás,
když na ně dopadá ta zář
hned brutálnější mají tvář.
A z oblaků se náhle stal
pás stříbra nad vrcholky skal,
čerň se stříbrem ovládly noc,
i nad skalisky mají moc,
jež jako věže v silných zdech
tu před vlnami brání břeh,
i temnou slují proudí svit,
kde Merlin má svůj skalní byt.