Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Alicí Freemanovou Palmerovou

aliceAlice Freemanová Palmerová (1855 - 1902), americká pedagožka, v letech 1881 - 87 prezidentka Wellesley College a v letech 1892 - 1895 v nově otevřené Chicagské univerzitě. Silně se zasazovala o vysokoškolské vzdělání žen, všemožně je podporovala přednáškami, publikační činností a organizováním různých spolků.
Psala též poezii, ze které jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň The Butterfly…

Motýl

Tak konečně tě držím v dlani
a rozechvěle jásám,
ač stále nemám ani zdání,
jak vzniká tvoje krása.

Když vůně lípy, sladce zralá,
se do letu ti vpletla,
já pod ní právě spočívala,
v té směsi tmy a světla.

Teď konečně tě držím v dlani,
ty motýlku tak pěkný,
splň moje nejtajnější přání,
své tajemství mi řekni!

Když šedý smotek v krátké chvíli
zrod krásy může slavit,
Bůh zajisté mi dodá síly
mé kukly též se zbavit.