Nedělní chvilka poezie,

tentokrát s Mao Ce - tungem

maoMao Ce - tung (1893 - 1976), čínský revolucionář, politik, diktátor, od roku 1943 předseda Komunistické strany Číny přezdívaný Velký Kormidelník, ale též vzdělaný knihovník, básník, spisovatel, filosof a kaligraf.
Z jeho básnické tvorby je nejznámější sbírkou 18 básní na staré nápěvy, kterou do češtiny přeložil Vítězslav Nezval.
Z jeho básní jsem si pro vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Vy hory!“

Vy hory!
Popohnal jsem koně, sedě v sedle,
pozdvihl jsem hlavu v překvapení:
obloha je kousek nad mou hlavou!

Vy hory!
Jako mořské vlny v prudké bouři,
jako tisíc hřebců v plném cvalu
vprostřed bitvy, vzpínáte se k nebi.

Vy hory!
Vrcholy vám ční až nad oblaka,
která snesla by se jistě dolů,
nemít oporu v té vaší síle.