PONDĚLNÍ GLOSY

Miroslava Macka:
Holocaust byl hlavně velký kšeft, řekl kdysi pan Vrba, člověk, který prošel několika koncentračními tábory a přežil Osvětim. Jistě neměl na mysli jen využívání pracovního potenciálu koncentráčníků, ale více "prodávání" židů z Německa do ciziny a hlavně ohromné přesuny jejich majetku do jiných rukou.
Tento pohled, jakkoliv průkazný, oprávněný a důležitý, je však opomíjen, zasut mnoha a mnoha "ušlechtilejšími" pohledy a slovy politickými, filozofickými a vůbec méně "přízemními".
Obávám se, že v dnešní záplavě zpráv, komentářů a úvah o teroristickém útoku na USA tento úhel pohledu, a to na všechny zainteresované strany, také zcela chybí.
Další úhel pohledu, další téma čeká na důkladnou celosvětovou diskusi a hlavně na závěry: úloha médií v terorismu - a to nikoliv debata a závěry mediálně povrchní, ale probíhající s důkladností přímo vědeckou.
Málokdy si "hraji na proroka", ale tentokrát to udělám: Spojené státy daly Afganistanu tři dny na to, aby vydal bin Ládína. Afganistan se bude bránit tak učinit s tvrzením, že nebyly dodány žádné faktické důkazy o jeho vině a Spojené státy po uplynutí ultimáta zaútočí, neboť nadále otálet "bez ztráty tváře" nelze.
Kdykoliv v budoucnosti uslyšíte mluvit o soudech, soudnictví, soudcích, arbitrech, obžalovaných, odsouzených a rozsudcích jako o součástech spravedlivého a takřka neomylného systému, vždy si vybavte arbitrážní výsledky dvou sporů mezi Českem a Ronaldem Lauderem, potažmo ČNTS. Stejný případ dva diametrálně rozdílné výroky: důkaz toho, že soudci (arbitři) jsou lidé z masa a kostí jako všichni ostatní, se svými sympatiemi a averzemi, láskami a nenávistmi, vazbami a vazbičkami a že chybují ve stejném počtu případů jako všichni ostatní.

Miroslav Macek