STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Podle průzkumu veřejného mínění považují tři čtvrtiny občanů reformu veřejných financí za nezbytnou a stejné tři čtvrtiny považují Špidlovu reformu za špatnou a nesouhlasí s ní. Z výše řečeného vyplývají dva závěry: Češi ještě neztratili zdravý rozum a Špidlova vláda by měla reformu odpískat a vypadnout.
Vladimír Iljič ovšem s obličejem, připomínajícím obličej s obrnou lícního nervu, s vysokou pravděpodobností prohlásí, že zná i jiné průzkumy, odborníci se mýlí a vláda nesmí dát na názor pomýlených občanů.
Jak to bude chodit v Evropské unii jsme se mohli přesvědčit při jednání o možných sankcích pro dvě velmoci - Francii a Německo - za překročení 3% schodku rozpočtu třetí rok za sebou. Ač Německo při vzniku eura za něco takového vehementně požadovalo sankce, a nyní by je spolu s Francií mělo pocítit, velmoci si nakonec prosadily beztrestnost. Pokud by ovšem šlo v budoucnu o Česko či jiný malý stát, shovívavost nečekejme. Jak neustále říkám: EU bude buďte taková, jakou si ji přejí mít velmoci a nebo žádná. A co je dobré pro velmoci, není a nemusí být zdaleka dobré i pro Česko.
Moc se těším na komentáře cyrilů euronadšenců.
Automobilka Hunday v Česku továrnu nepostaví. Důvod? Vyšší daně a dražší pracovní síla než v dalších možných lokalitách. Docela dobrý důvod k přemýšlení pro vládu i odbory.
V Sokolově majitel modelářského obchůdku černohumorně vtipkuje, že se dostane do Guinessovy knihy rekordů, neboť už byl sedmnáctkrát vykraden. Proč podobně postižení majitelé nesestaví domobranu a zloděje na místě nezastřelí, není mi jasné. Neboť kde chybí zákon, je soudce Lynch zcela ospravedlnitelný.
A mimochodem, do Guinessovy knihy rekordů by se měl dostat nejpopulárnější český politik v kategorii: nejpopulárnější politik s největším bordelem v resortu.
Docela jsem se pobavil při slovech pracovníka České národní banky, který úhořovitým způsobem vysvětloval, proč ČNB vůbec zvažuje možné rušení směnáren mimo banky: tuto možnost zmínila ČNB v materiálu, který rozesílala bankám, neboť chtěla zjistit "expertní" názor na takové řešení.
Také by se mohli zeptat třeba Kauflandu na "expertní" názor na možné zrušení Billy nebo českých zemědělců, jaký je jejich "expertní" názor na zvýšení dovozních cel na zemědělské produkty...
Po skandálu s manžely Svobodovými, kteří zavraždili pár lidí, aniž by si toho policie vůbec všimla, bylo vytipováno 552 podezřelých sebevražd, které mají být znovu prověřeny.
Výsledek dosavadního šetření 75 spisů je tristní: ve dvou případech je silné podezření, že by mohlo jít o vraždy, v 73 případech závěr platí, ovšem ani jeden ( opakuji: ani jeden) spis nebyl bez vady.
A policejní prezident a ministr vnitra zůstávají nadále na svých místech, schopní a populární......
Je to "dokonalý" životopis: dělnický kádr, od roku 1947 profesionální politik, zemědělský tajemník OV KSČ v Českých Budějovicích, od roku 1965 člen ÚV KSČ, 1968-69 vedoucí tajemník MV KSČ v Praze, po invazi v srpnu krátičce zatčen, v roce 1970 vyloučen z KSČ, pak práce ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů a nakonec signatář Charty 77.
Bohumil Šimon, který před pár dny zemřel ve věku 83 let, a kterému proto věnuje Právo odstaveček. Památce člověka, který se pohyboval ve vysokých stranických funkcích v padesátých létech, kdy člověk nemohl být malá svině, aby takové místo získal, zřejmě podle hesla " o mrtvých jen dobré".
Škoda, že Právo nevěnovalo při té příležitosti také alespoň stejné místo vzpomínce některého z násilně kolektivizovaných sedláků z okresu České Budějovice v době působení soudruha Šimona...
Jistá Američanka po drobné mozkové mrtvici nabyla namísto amerického britský akcent. Krásná představa, že by to bylo nakažlivé, krásná představa.
A dnešní Rochefoucauld:
Je málo takových žen, aby jejich význam přetrval jejich krásu.
A na závěr můj text ze včerejších Lidovek:

O legální korupci, hloupých občanech a moudrých vládcích.


Opakuje se to rok co rok. Vláda předloží zákonodárcům návrh státního rozpočtu a ti do něj navíc vpašují (přidáním či přesuny) různé výdaje, celkově za pár miliard, sloužící primárně jedinému účelu: zajistit znovuzvolení poslanců, kteří velkou hubou, ostrými lokty a handlováním s kolegy získali peníze na nějaký ten projekt ve svém volebním obvodu (na úkor jiných projektů, na které se peněz nedostalo, což se ovšem neříká).
A tak jsme se letos dozvěděli, že se za naše daně nutně musí dostavět baseballové hřiště v Blansku, opravit chodníky v Kaplicích či psychiatrická léčebna na Českokrumlovsku, vylepšit pár fotbalových trávníků, nemocnic, mostů a jiných nezbytností. Stavební firmy, místní sportovci či holubáři a další zainteresovaní se pak již postarají o to, aby voliči včas věděli, jaké že to mají schopné poslance, kteří dokáží pro obec či region schrastit nějaké ty miliony, a to bez ohledu na to, že by tyto peníze, použité jinde a jinak, zapracovaly ve prospěch celku mnohem efektivněji.
A pražský primátor ve stejnou dobu slibuje, že vypomůže Spartě vydyndat od státu (čti: vytáhnout z našich kapes) devadesát milionů na stavbu treninkového centra za čtvrt miliardy.
Tento systém je mizerný ze tří důvodů: jednak umožňuje legální korupci, a to dokonce za cizí peníze, jednak nasměrovává peníze tam, kde většinou pracují velmi neefektivně a hlavně: utrácí neefektivně peníze, které měly zůstat občanům.
Zajímavé je též to, že se takový rozpočet ještě vůbec nazývá rozpočtem státním, neboť oprava silnice v šumavské vísce Stachy (též zalobovaná kvůli znovuzvolení zainteresovaným poslancem) či šatny baseballového hřiště v Blansku nemají s úlohou státu a s jeho rozpočtem nic společného: místní silničky ve vísce Stachy by měla z podílu na výnosu daní opravovat obec a šatny baseballového hřiště v Blansku (zrovna tak jako tréninkové centrum na Spartě) by si ze svých peněz měly platit kluby ( tedy ti, co baseballu a fotbalu holdují) a nikoliv ti, kteří by rádi utratili svoje peníze například za bowling či za vzdělání, ale nemohou, neboť jim je ambiciózní poslanci vytáhli z kapes a utratili právě za ten fotbal a baseball.
Řešení je proto nasnadě: ze státního rozpočtu by měly být placeny vskutku jen věci, které by měl mít stát na starosti, tedy obrana o ochrana osob a majetku před vnitřním a vnějším nebezpečím (v širokém slova smyslu) a společná měna.
Vše ostatní, co je ekonomicky výhodné činit společně (ale už toho moc nezbývá), činit na úrovních k tomu nejvhodnějších (obec, kraj) a tam spolu s patřičnými pravomocemi alokovat i nezbytnou část daní.
Vše ostatní, co se u nás stále ještě dělá kolektivisticky, individualisovat. Daně by tak dramaticky klesly a lidem by zbyla spousta peněz na to, aby se svobodně rozhodli, chtějí-li je utratit za dražší lístky na fotbal (netřeba pak nadále dotovat koruptivně vybraná fotbalová hřiště a kluby), za dražší lístky do divadla (netřeba pak dotovat koruptivně vybraná divadla) nebo za knihy (netřeba nadále dotovat koruptivně vybrané autory a tituly), ale také za zdravotní pojištění ( netřeba pak koruptivně dotovat psychiatrické léčebny), atd., atd.
Má to samozřejmě jednu "vadu": v takovém, konkurenčně najednou náročném, prostředí se leckterý fotbalový klub, divadlo či spisovatel neuživí, přerozdělovači peněz přijdou o paníze a kulatá razítka a zákonodárci o možnost uplácet svoje voliče z našich peněz.
A uznejte, že to už je, spolu s lidmi napojenými na výše zmíněný tok miliard, tak velká a vlivná skupina lidí, že jakoukoliv změnu stávajícího, pro ně velmi výhodného stavu, vždy zablokuje. Navíc se silným křikem, plným ušlechtilých pohnutek a slov.
A tak za nás blbce, kteří bychom ničemně utratili svoje peníze dle svých představ a priorit, budou nadále rozhodovat "moudří" poslanci a úředníci, kteří je namísto nás dozajista utratí mnohem lépe a ušlechtileji. Fuj.