PONDĚLNÍ GLOSY 9.02.2004

Miroslava Macka
K "neuhnutí" Stanislava Grosse před kandidaturou na předsedu ČSSD vyjde můj text v úterních Lidovkách.
Namísto vyhýbavých řečiček o dříve do nebe vychvalovaném Václavu Fischerovi, senátorovi, který byl populárním politikem, aniž by v politice cokoliv učinil a dokázal a podnikatelem, který vždy uměl lakovat na růžovo nafouklou bublinu svého podnikání, to řekl majitel konkurenční firmy Čedok, Jiří Šimáně, naplno: Jeho know how je 1,5 miliardy dluhů, které zanechal.
Kéž by se podobně jasná vyjádření ujmula i v politice!
Velmi zajímavý, fakty nabitý dopis mi poslal k mému článku o regulovaném nájemném v Lidovkách pan Ing. M.B. Díky a zde je:
1. V ČR nefunguje trh s byty, přestože je bytů dostatek ( počet bytů na 1000 obyvatel je v ČR 427, v Praze 472, v Rakousku 399, v Holandsku 414, v Polsku 302, v USA 424, v Norsku 427) .
2. Bytový fond je v ČR zastaralý, ve špatném technickém stavu, není plně využíván ( byty postavené do roku 1919 : u nás 32,2 % !, Německo 8%, Norsko 13,1 %, počet neobydlených bytů u nás 12,3 %).
3. Výdaje státu na podporu bydlení jsou vysoké, jsou nehospodárně vynakládány (v roce 2003 činily 31,2 miliardy, podpora státu vztažená na jeden dokončený byt v roce 2001 činila 785000 Kč !!).
4. Skrytá dotace státu domácnostem v regulovaném nájemním bydlení daná rozdílem místně obvyklého a regulovaného nájmu činí ročně 40,1 miliardy Kč ! Z toho čerpají Pražáci 40,2 %, domácnosti v kraji Vysočina 2,3% ..).
5. Regulace nájmu není namířena na podporu sociálně slabých skupin obyvatelstva.
Skrytá dotace státu - dle bodu 4- je rovnoměrně rozložena na všechny skupiny ( rozdělení dle příjmu obyvatel ), tedy i ty nejbohatší.
6. Vláda i parlament dlouhodobě nerespektuje nálezy Ústavního soudu, vláda i parlament porušují ústavní zákon ( Listina základních práv a svobod odst. 4, čl.11, zákon č.2/1993 Sb. : "Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu ".) Náhrada se nekoná, hrozí žaloby státu. Ve veřejném zájmu rozhodně není podpora bohatých typu pana Křečka. ObčZ § 128 jde ještě dál, omezení vlastnictví umožňuje pokud nelze účelu dosáhnout jinak.
Lidovecký poslanec Ladislav Šustr navrhuje změnu zákona, která by umožnila státu i po vstupu do EU vracet podniku Sazka daň z přidané hodnoty. Že jde o řešení zcela nesystémové, je jasné. Mělo by ovšem všem být také jasné, že poslanec Šustr sedí v radě Sazky a pobírá od ní přes 600.000.- Kč ročně. Bez komentáře.
Vlastně s jediným: příště nevolit.
Protože i poslanec ODS Milan Cabrnoch z ODS pobírá nějaké ty desetitisíce ročně za sezení v radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, přičemž hlasuje o legislativě a penězích pro VZP, chce to zřejmě systémové řešení.
V televizi jsem zahlédl záběr vesnice, ve které je téměř polovina lidí bez práce. Náves ovšem byla ve velmi nevlídném, neuklizeném stavu a na první pohled bylo vidět, že práce je v této vesnici spousta. Být autokratem, nedal bych nikomu z obyvatel ani korunu, pokud by nepracovali alespoň na zvelebení a úklidu obce. Navíc jsem přesvědčen, že spousta z nich by najednou měla i zaměstnání.
Krásný citát z článku neuropatologa Františka Koukolíka ze sobotní MF Dnes:
"Literární intelektuálové si z tradice zabrali právo na výklad světa, o jehož soudobém vědeckém popisu obvykle nemají valné ponětí, což někteří postmodernisté dotáhli do čiré absurdity. Literární intelektuál někdy bývá hrdý na to, že nemá ponětí o genetickém kódu, teorii relativity nebo funkci mozku.
Vědecký intelektuál by se styděl, kdyby neměl předtavu o Hamletovi. Často, oprávněně i neoprávněně, považuje tvorbu některých soudobých literárních intelektuálů za slovní salát dobře nahraditelný počítačovým programem, případně za sebestředné, někdy pokrytecky moralizující, nekonečné omílání několika mechem porostlých frází."
Moje poznámka: většinou velmi, velmi oprávněně.
A definitivně poslední citát z Rochefoucaulda:
Řeči o milování jsou trapné jak u mladých dívek, tak u starých mužů: u prvních proto, že jim bohužel věříme, u druhých proto, že jim bohudík nevěříme.